ขอยกเลิกบริการการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วย Mailgothai ของระบบ Open Government Data of Thailand - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

ขอยกเลิกบริการการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วย Mailgothai ของระบบ Open Government Data of Thailand

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital-ID และยืนยัน e-mail ที่ 

https://data.go.th/pages/digital-id-e-mail