มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : สถานภาพการทำงาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : สถานภาพการทำงาน
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

มาตรฐานสถานภาพการทำงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดจำแนกประเภทงานของบุคคลของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : สถานภาพการทำงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f41c367d-cf2a-48e7-83c2-ffc5fb5d601b
Tags มาตรฐานการจัดจำแนก
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กลุ่มมาตรฐานสถิติ
Contact Email standard.nso@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 15
Geo Coverage โลก
Data Source มาตรฐานการจัดจำแนกสถานภาพการทำงาน (ICSE-93)
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
URL https://statstd.nso.go.th/download.aspx
Data Language ไทย
Created date 2021-06-22
Last updated date 2021-06-22
High Value Dataset No Show
Related
การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร (COPNI) จัดทำขึ้นเพื่อจัดจำแนกธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคขั้นสุดท้าย การบริโภคขั้นกลาง การสะสมเงินทุนและเงินโอน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
มาตรฐานการจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรได้รับการจัดทำขึ้นให้เป็นมาตรฐานหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
แนวทางการจัดทำรายงานสถิติเป็นหนึ่งในมาตรฐานการนำเสนอสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอสถิติในลักษณะของรายงานสถิติ
Last update dataset : January 12, 2024  
pdf