ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
Rating
Organizations : กรมสรรพสามิต
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e8808a8f-ee2d-43f2-9af3-5000398974c6
Tags สินค้า ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
Contact Email catalog@excise.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฐานข้อมูลใบอนุญาต (กรมสรรพสามิต)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-21
Data release calendar 2021-07-01
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) รายการ
  Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
  Last update dataset : March 1, 2023  
  xlsx csv
  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางส่วนของสถานที่ ที่มีที่ตั้งที่แน่นอน และมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  Last update dataset : February 12, 2023  
  csv xlsx
  งานคลังสินค้า เป็นงานที่มีลักษณะงานเก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุมการรับ จัดส่ง และการจ่ายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง...
  Last update dataset : February 12, 2023  
  csv xlsx