จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม

หมายเหตุ : ปี 2551 สำรวจเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

คอมพิวเตอร์ หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่สถานประกอบการมีไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้งานได้ ในการสำรวจครั้งนี้ จำแนกออกเป็น

  • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หมายถึง คอมพิวเตอร์ตั้งเดี่ยวสำหรับใช้งานโดยผู้ใช้ครั้งละ 1 คน ประกอบด้วยจอแสดงผล ซีพียู แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (พีซี) คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (โน๊ตบุ๊ค) เวิร์กสเตชั่น เทอร์มินัล

  • คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการและประมวลผลจากส่วนกลาง หมายถึง คอมพิวเตอร์ตั้งไว้ส่วนกลาง เพื่อควบคุมการทำงานและให้บริการคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2559 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวม แท็บเล็ตพีซี

แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) หมายถึง คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาที่ทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen) มีขนาดหน้าจอระหว่าง 7 – 10 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เหมาะสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่น เป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับ Netbook สำหรับประเภทของ Tablet PC นั้นมีทั้งแบบที่มีแป้นพิมพ์ซึ่งสามารถหมุนและพับหน้าจอได้ (Convertible Tablet) และไม่มีแป้นพิมพ์ แต่สั่งการด้วยแป้นพิมพ์ดิจิทัลที่อยู่บนหน้าจอ (Slate Tablet) โดยการใช้นิ้วมือสัมผัส หรือใช้ปากกา Stylus สั่งการทำงาน

Data source cannot be displayed.
จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f8dced55-7734-40ba-bab4-740767e0b48a
Tags ICT Information and Communication Technology Official Statistics คอมพิวเตอร์ ดิจิทัล สถานประกอบการ สถิติทางการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/NH
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-14
Data release calendar 2020-08-31
First year of data (Statistical data) 2547
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ หมวดอุตสาหกรรม
Unit of measure (Statistical data) เครื่อง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ผลรวมของจำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
Standard (Statistical data) TSIC2009
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผลการประเมินของผู้ประกอบการ (ภาคการผลิต) ที่เข้าร่วมโครงการ กสอ. ด้านการบริหารจัดการ ในระบบบันทึกข้อมูลธุรกิจ (SingleformLite) ในปี พ.ศ. 2566
Last update dataset : April 22, 2024  
csv rdf
ข้อมูลผลการประเมินของผู้ประกอบการ (ภาคการค้า) ที่เข้าร่วมโครงการ กสอ. ด้านการบริหารจัดการ ในระบบบันทึกข้อมูลธุรกิจ (SingleformLite) ในปี พ.ศ. 2566
Last update dataset : April 22, 2024  
csv rdf
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : April 18, 2024  
xlsx csv url