ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่ ลักษณะการเดินทาง จังหวัดจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง จังหวัดที่ท่องเที่ยว เส้นทางการเดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง กิจกรรมที่ทำ จำนวนวัน/จำนวนครั้งที่เดินทางท่องเที่ยว พาหนะหลักในการเดินทาง เป็นต้น (2) การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fb1e59cb-affb-4015-bbe8-9bae3efbbd2c
Tags จัดสรร ท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เดินทาง
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ
Contact Email ictsurvey@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/TT
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-11
Data release calendar 2017-09-29
First year of data (Statistical data) 2552
Last year of data (Statistical data) 2560
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
วงเงินที่มีการจัดสรร
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) (จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง/จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น) x 100
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางท่องเที่ยวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้แก่...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv