ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
facebook   twiter

รายละเอียด ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 - จำนวนนักเรียน - จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 63b71e3f-4c8e-4084-a5e8-9d2e036cc354
Groups การศึกษา
Tags การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date March 9, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สัญชัย ภาประเวช
Contact Email mkarea1goth@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : September 13, 2023  
csv
ปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้มีงานทำ จำแนกตามภาคและเพศ
Last update dataset : September 12, 2023  
csv json
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv