ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนพฤษภาคม 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนพฤษภาคม 2563
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนพฤษภาคม 2563

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 เดือนพฤษภาคม 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 711b77d9-cc8e-449b-a5c0-cd4c617a9983
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags กรมโรงงานอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date May 8, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person บุษบา
Contact Email g5@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
Last update dataset : June 13, 2024  
csv api