ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มกราคม 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มกราคม 2564
Rating
Organizations : สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

Data source cannot be displayed.
ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มกราคม 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fa77dec9-e734-43ea-9cfb-5c9034603056
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Visibility Public
Dataset create date January 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายกสิกร แก้วก่า
Contact Email tarkasikorn2609@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show