ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 มกราคม 2564
Rating
Organizations : สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

Additional Info
Data Key c1cf0aa0-716d-49c7-af73-77ecd0c59a88
Groups สถิติทางการ
Tags ผลการปฏิบัติงาน
Visibility Public
Dataset create date January 25, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายกสิกร แก้วก่า
Contact Email tarkasikorn2609@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : October 31, 2021  
jpg