รายชื่อการออกใบอนุญาตประจำเดือนพฤษภาคม2566 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อการออกใบอนุญาตประจำเดือนพฤษภาคม2566
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

รายชื่อการออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก

Data source cannot be displayed.
รายชื่อการออกใบอนุญาตประจำเดือนพฤษภาคม2566
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3b8a1cf8-9018-47d4-9460-06c3472059c5
Tags ทัวร์ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคตะวันออก ไกด์
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวอนงค์จิตร พงษ์จรูญ
Contact Email dot-chonburi@tourism.go.th
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage ภาค
Data Source ระบบฐานข้อมูลกรมการท่องเที่ยว
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv pdf
การประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่พิเศษ และ ผลการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics value) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
หนังสือเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่จะเปิดให้ผู้อ่านได้ก้าวเข้าไปรู้จักการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (๑๔ ชุมชนต้นแบบของ อพท.)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf