สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์
Rating
Organizations : กรมการอุตสาหกรรมทหาร
facebook   twiter

สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564

Data source cannot be displayed.
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 8e47a995-c4d0-44b1-9ce3-c7d22e355d2e
Tags ยุทธภัณฑ์
Visibility Public
Dataset create date September 24, 2021
Maintain date September 24, 2021
High Value Dataset No Show
Related
การขออนุญาตและการดาเนินการที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์
Last update dataset : January 24, 2022  
pdf
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv