อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Rating
Organizations : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
facebook   twiter

อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

Data source cannot be displayed.
อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3d5af110-1678-4494-870a-04ba67c1593e
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ข้อมูลสถิติ อัตราการสำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ
Visibility Public
Dataset create date January 5, 2023
Maintain date January 5, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Contact Email itnetwork@dsd.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source database
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2023-01-05
Last updated date 2023-01-05
High Value Dataset No Show
Related
รายรับของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json