อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Rating
Organizations : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
facebook   twiter

อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

Data source cannot be displayed.
อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 860c35e0-4b72-454e-b1c6-f1b3fc6c52c7
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags Official Statistics ข้อมูลสถิติ สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date January 5, 2023
Maintain date January 5, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Contact Email itnetwork@dsd.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source database
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2023-01-05
Last updated date 2023-01-05
High Value Dataset No Show
Related
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : March 3, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
Last update dataset : February 13, 2023  
xlsx csv url