ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 0fe3a254-e88f-49a5-a6fa-f9ca9f7b6f51
Tags การเดินทาง คมนาคม ทางหลวง ปริมาณ ปริมาณการเดินทาง
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
Contact Email konsucha.pansiri@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-05
Data release calendar 2024-03-05
First year of data (Statistical data) 2560
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภูมิภาค, สำนักงานทางหลวง, แขวงทางหลวง, จังหวัด
Unit of measure (Statistical data) คัน-กิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) ไม่ทราบ
Calculation method (Statistical data) VK= AADT*ระยะทาง*365 VK: ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง AADT: ปริมาณการจราจรบนทางหลวงโดยเฉลี่ยต่อปี ระยะทาง: ระยะทางของสายทางตอนควบคุม
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย
Last update dataset : June 14, 2024  
csv
ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv