ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ

Data source cannot be displayed.
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e352338d-4a6b-4613-93ed-4ea1463346c4
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags คมนาคม ปริมาณจราจร
Visibility Public
Dataset create date March 15, 2022
Maintain date March 15, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวโสมสุดา ไกรสิงห์สม
Contact Email somsuda_kr@yahoo.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมทางหลวง
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2022-03-14
Last updated date 2022-03-14
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผลงานวิจัยสาขาวิศวกรรมการขนส่ง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มีรายละเอียดประกอบด้วย รหัสข้อมูลผลงาน ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม...
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx