ข้อมูลสถิติรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษรายเดือน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสถิติรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษรายเดือน
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถิติรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษรายเดือน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f0ba3cb1-ab71-4947-b2c3-07dd28cf4562
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags สถิติ อุบัติเหตุ เดือน
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2021
Maintain date August 4, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลลานกีฬา จำนวนผู้ใช้งาน รายเดือน ในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv