ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ เช่น รถขัดข้อง รถเสีย น้ำมันหมด ยางแตก เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3e9d9124-d187-4fc7-b2fb-22c681ceb4fe
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ทางด่วน ทางพิเศษ น้ำมันหมด ยางแตก รถขัดข้อง
Visibility Public
Dataset create date August 6, 2021
Maintain date August 4, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางจำแนกตามทางพิเศษ
Last update dataset : August 10, 2022  
csv api
สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ
Last update dataset : August 10, 2022  
csv api
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
Last update dataset : August 4, 2022  
csv api