ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565 หมายถึง ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 0074a9bf-4e20-4531-946f-071e616cbb94
Tags ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี พืชเศรษฐกิจ พื้นที่เพาะปลูก
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
Contact Email chonburi@doae.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ข้อมูลเอกภาพสินค้าเกษตร ปี 2565 และข้อมูลจากการประชุมที่จัดทำข้อมูลร่วมกัน
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
High Value Dataset No Show
Related
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 12, 2024  
xls csv
ฐานข้อมูลงบเงินกู้จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv