สถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL)
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL)

Data source cannot be displayed.
สถานีรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK: ARL)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e659e132-15da-4914-8740-3c128c90304d
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags สถานี สุวรรณภูมิ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อสถานีรถไฟฟ้าและเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลทางกายภาพและตำแหน่งของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ
Last update dataset : October 7, 2023  
csv