ข้อมูลปลาสวยงาม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลปลาสวยงาม
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/ ทั้งนี้หากมีข้อแนะนำหรือติชม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-0116933 (นภัทร์ โสภณ)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลปลาสวยงาม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 79c3ea89-546d-41b4-a5ac-f7104d0e04e2
Groups การเกษตร
Tags Social MIS กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง ประมง ปลา ปลาสวยงาม ศมส สวนสาธารณะ
Visibility Public
Dataset create date July 26, 2022
Maintain date July 26, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
Contact Email it@dof.in.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ห้องสมุดปลาสวยงาม aqualib
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL http://aqualib.fisheries.go.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2022-07-01
High Value Dataset No Show
Related
ห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ได้ที่ https://aqualib.fisheries.go.th/
Last update dataset : September 14, 2023  
csv
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
Last update dataset : September 14, 2023  
csv
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx api rdf