ข้อมูลพรรณไม้น้ำ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพรรณไม้น้ำ
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/ ทั้งนี้หากมีข้อแนะนำหรือติชม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-0116933 (นภัทร์ โสภณ)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพรรณไม้น้ำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 93dde36e-1d95-4584-85ef-9333c61c55bf
Tags กรมประมง ชื่อพรรณไม้น้ำ ประมง พรรณไม้น้ำ
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2022
Maintain date February 14, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
Contact Email it@dof.in.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit วัน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source http://aqualib.fisheries.go.th/
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2022-07-25
High Value Dataset Show
Related
ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จากกรมประมง ประกอบด้วย ชื่อฟาร์ม ชื่อเจ้าของฟาร์ม เลขทะเบียนฟาร์ม เลขที่ใบรับรอง มาตรฐานที่ได้รับ ประเภทสัตว์น้ำ...
Last update dataset : February 14, 2023  
csv
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) มัรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ...
Last update dataset : February 12, 2023  
rdf csv api
ข้อมูลกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv pdf