พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bd572c3f-2e7f-4820-b5c9-00911e01e399
Tags พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลููก ไผ่
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
Contact Email saraban_cbi@opsmoac.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อำเภอ
Data Source รายงานประจำปี 2565 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 2559-2566
Last update dataset : May 12, 2024  
json
ข้อมูลการรวบรวมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว,ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์) 2559-2566
Last update dataset : May 12, 2024  
json
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565 หมายถึง ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv