ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c3030f1c-947e-444e-899c-0bcd4d2437b1
Tags สพฐ โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถิติ กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv csv.
  ข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv
  ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv