ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 359a218b-707f-489c-be80-d2425feda0d6
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สำนักงานเขต
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ทะเบียน/บัญชีประชาคมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ตัวอย่างสำหรับทดสอบชุดข้อมูลบน Catalog NSO
Last update dataset : February 12, 2023  
geojson