งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
facebook   twiter

งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Data source cannot be displayed.
งบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cc8b6651-55bb-4723-bbb0-a206234d01b2
Groups เกษตรกรรม
Tags การเกษตร พืชเศรษฐกิจ ภัยแล้ง ฤดูแล้ง เกษตร
Visibility Public
Dataset create date August 4, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
Contact Email paco_uti@opsmoac.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Last update dataset : June 4, 2023  
url
พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 4, 2023  
xls csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Last update dataset : June 4, 2023  
url