จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e780f949-47a2-4e3f-82ea-a312d5d6c5c4
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขนส่งทางบก ระหว่างประเทศ ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date July 22, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api