ข้อมูลคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำเจ้าพระยา) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำเจ้าพระยา)
Rating
Organizations : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

ข้อมูลคุณภาพน้ำรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายครึ่งชั่วโมงจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จากระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษนำมาจัดทำรายงานเป็นรายปี)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำเจ้าพระยา)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key c9ca2c69-5fee-42cc-ae67-4a30b6964fb4
Tags ข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ความเป็นกรด-ด่าง คุณภาพน้ำ ค่าความนำไฟฟ้า จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จุดวัดคุณภาพน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ รายงานคุณภาพน้ำ อุณหภูมิ แม่น้ำเจ้าพระยา
Visibility Public
Dataset create date December 12, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ
Contact Email eis.pcd@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จากระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
Data Format
  • Database
  • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL http://iwis.pcd.go.th/officer/document/download/174/174.pdf
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-25
Data release calendar 2024-03-25
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
สถานี
Unit of measure (Statistical data) ค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ 1. pH (ไม่มีหน่วย) 2. DO (มิลลิกรัมต่อลิตร : mg/l) 3. EC (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร : uS/cm) 4. Temperature (องศาเซลเซียส : °C) 5. Salinity (กรัมต่อลิตร : g/l)
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายชั่วโมง สถานีวัดบ้านแป้ง วัดโพธิ์แตงเหนือ สำแล วัดมะขาม สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลองลัดโพธิ์ การท่าเรือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
Last update dataset : May 15, 2024  
api pdf
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API...
Last update dataset : May 12, 2024  
url csv