คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
Rating
Organizations : การประปานครหลวง
facebook   twiter

ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยารายชั่วโมง สถานีวัดบ้านแป้ง วัดโพธิ์แตงเหนือ สำแล วัดมะขาม สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลองลัดโพธิ์ การท่าเรือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้

Data source cannot be displayed.
คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 93547c14-4522-4c28-8289-170857998a70
Tags V(180401) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ การประปานครหลวง ความขุ่น ความเค็ม คุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
Contact Email bigdata@mwa.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
แม่น้ำ
Data Source ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
Data Format อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติน้ำออกบิลประจำเดือน แยกตามเขตพื้นที่ปกครอง กลุ่มผู้ใช้น้ำ
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf api csv
ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ รายชั่วโมง
Last update dataset : May 15, 2024  
api pdf
ข้อมูลคุณภาพน้ำรายครึ่งชั่วโมง จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายครึ่งชั่วโมงจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv