แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
Rating
Organizations : กรมการสรรพกำลังกลาโหม
facebook   twiter

การเตรียมความพร้อมตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร

Data source cannot be displayed.
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cc4b164e-2464-4284-85c1-0cfcd2a6f61a
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags แผนเตรียมพร้อม
Visibility Public
Dataset create date April 28, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.อ.หญิง พรทิพย์ ลักษมีสถาพร
Contact Email admin.dmd@mod.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show