ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดลพบุรี
facebook   twiter

ชุดข้อมูลรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี

Data source cannot be displayed.
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2c188179-fc78-4922-a4f7-cf62e46e2489
Groups การเมืองและการปกครอง
Visibility Public
Dataset create date January 13, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางเครือจิตต์ มณปราณีต
Contact Email lopburi@moi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show