ข้อมูลตรวจอากาศรายวัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลตรวจอากาศรายวัน
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ

หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลตรวจอากาศรายวัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 72726675-44dd-4c61-810f-71800e4e0f65
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ผลการตรวจอากาศ ฝนรวมรายวัน รายงานคุณภาพอากาศ อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิสูงสุด อุตุนิยมวิทยา
Visibility Public
Dataset create date January 13, 2021
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
Contact Email observation@metnet.tmd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • XML
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน จำแนกรายสถานี (กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายวันจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv