สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 6f7d1968-925d-40dc-9e69-ab394fd3bf54
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Visibility Public
Dataset create date June 7, 2021
Maintain date March 26, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person นางสาวทิพรัตน์ บุญปล้อง
Contact Email damrongthamns@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-26
Data release calendar 2024-03-26
Disaggregate (Statistical data)
    High Value Dataset No Show