สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6f7d1968-925d-40dc-9e69-ab394fd3bf54
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Visibility Public
Dataset create date June 7, 2021
Maintain date October 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวทิพรัตน์ บุญปล้อง
Contact Email damrongthamns@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show