ข้อมูลพันธุ์หม่อน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพันธุ์หม่อน
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

เป็นข้อมูลรายชื่อพันธุ์หม่อน จำนวน 227 พันธุ์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดูแลและรวบรวบข้อมูลในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 130 พันธุ์/แห่ง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพันธุ์หม่อน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 85337660-0ae8-431c-8231-6696dac8269b
Tags พันธุ์ พันธู์หม่อน รายชื่อ รายชื่อพันธุ์หม่อน ศูนย์ ศูนย์หม่อนไหมฯ หม่อน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี
Contact Email ocss_silk@qsds.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนฯ กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี สำนักอนุรักษ์ฯ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2023-09-30
High Value Dataset No Show
Related
ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้
Last update dataset : June 12, 2024  
url
ทำเนียบรายชื่อ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้
Last update dataset : June 12, 2024  
url
ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : June 12, 2024  
text ,  html