ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
Rating
Organizations : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
facebook   twiter

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (point)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key a2461929-2b7c-4611-9df8-fb01118036dd
Tags gis point ตำแหน่ง ที่ตั้ง สวนป่า สำนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person ฝ่ายสารสนเทศ/ส่วนภูมิสารสนเทศ
Contact Email gis@fio.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage พิกัด
Data Source สำรวจรังวัดด้วยเครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม Garmin Oregon550
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลป่าไม้
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:4,000
Positional accuracy (Geoinformatics data) ไม่มี
High Value Dataset No Show
Related
แสดงจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่สูญเสีย จำแนกตามตำแหน่งและระดับ (ดำเนินการตามรอบปีงบประมาณปัจจุบัน)
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
GIS (Geographic Information System) หรือเรียกว่า ระบบภูมิสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม เป็นระบบที่มีลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาพ แผนที่ หรือข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่ง...
Last update dataset : February 17, 2023  
csv
ตัวอย่างสำหรับทดสอบชุดข้อมูลบน Catalog NSO
Last update dataset : February 12, 2023  
geojson