ข่าวสังคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข่าวสังคม
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

Data source cannot be displayed.
ข่าวสังคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a899483f-b596-42e6-90fb-105b68686a19
Tags covid กทม. กรมอุตุ กัญชา การศึกษา จิตอาสา ตำรวจ ทำบุญตักบาตร บ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัด พยากรณ์อากาศ ภัยหนาว ภัยแล้ง มหาดไทย ยาเสพติด ราชกิจจา วัคซีน ศูนย์ดำรงธรรม สังคม สาธารณสุข หน้ากากอนามัย อาชญากรรม โควิด
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Contact Email nnt.thainews@gmail.com
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ฐานข้อมูลข่าวกลาง PRD News Data center
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://thainews.prd.go.th/th/news/category/2
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
รายชื่อศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ
Last update dataset : June 18, 2024  
xls
ข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
Last update dataset : June 18, 2024  
xls
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ
Last update dataset : June 15, 2024  
api xls