ประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เจ้าของเรือ/เจ้าของตู้สินค้า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เจ้าของเรือ/เจ้าของตู้สินค้า
Rating
Organizations : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เจ้าของเรือ/เจ้าของตู้สินค้า อัตราค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ

Data source cannot be displayed.
ประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เจ้าของเรือ/เจ้าของตู้สินค้า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7f26370f-587c-417f-aa97-41adfcf34ad2
Tags SDG 9 Taerget 9.1 การขนส่ง การขนส่งตู้สินค้า การขนส่งตู้สินค้าทางทะเล การขนส่งทางทะเล การขนส่งสาธารณะ การคมนาคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพด้านคมนาคม ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ประมาณการค่าภาระ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 เจ้าของตู้สินค้า เจ้าของเรือ เท่าเทียมสำหรับทุกกลุ่ม แผนแม่บท 9 โครงสร้างพื้นฐาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person ฝ่ายการเงินและบัญชี
Contact Email info@port.co.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฝ่ายการเงินและบัญชี
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ลงทะเบียนเป็นสมาชิกคู่ค้ากับการท่าเรือฯ เท่านั้น และจะได้รับบัญชีเข้าใช้งานในระบบ (Register Login)
URL http://www.port.co.th/e-tariff/cal.asp
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อบต.พงตึก
Last update dataset : June 14, 2024  
xls
รายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่านและประเภทรายได้
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
ประเภทค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 1. รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด (ค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสถานที่ของทางราชการ,...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv