ชุดข้อมูลรายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
Rating
Organizations : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 'งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นับจำนวนประชากรจากเลขประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกรมการปกครองเท่านั้น พื้นที่ 'UCS','WEL','STP' = PURCHASE_PROVINCE พื้นที่ที่ลงทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 11800753-554f-4063-abd6-a56228cc12e2
Groups สถิติทางการ
Tags การลงทะเบียนสิทธิรักษา จำนวนประชากร ผู้มีสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพ
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Contact Email c2_reg@nhso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
Last update dataset : February 12, 2024  
csv
กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่
Last update dataset : February 12, 2024  
csv json