ชุดข้อมูลรายงานจัดอันดับร้อยละข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรายงานจัดอันดับร้อยละข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ
Rating
Organizations : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

แหล่งข้อมูล : * จัดอันดับตาม % ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ : - ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ = Result 1 - ข้อมูลผิด = Result 0 + Result 3 - ไม่มีข้อมูลใน สนบท. = Result 2 - ซ้ำซ้อนสิทธิอื่น = Result 4.1 - ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ = Result 7 - ไม่ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียน(ในจังหวัด) = Result 8.1 - ไม่ระบุคำร้องการลงทะเบียน = Result 10 - พื้นที่ 'UCS','WEL','STP' = PURCHASE_PROVINCE พื้นที่ที่ลงทะเบียน

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานจัดอันดับร้อยละข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3a82abf3-f9d9-4ec9-acc9-4a0d25a8250d
Groups สถิติทางการ
Tags การลงทะเบียนสิทธิรักษา จัดอันดับ ผลการลงทะเบียนสิทธิ ร้อยละของประชากร สิทธิหลักประกันสุขภาพ
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Contact Email c2_reg@nhso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนนจากหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาตามประเภทถนนทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx pdf docx
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางรางจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx pdf docx
ข้อมูลการจัดอันดับการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : June 4, 2023  
url