จำนวนผู้สอน (ครู/อาจารย์) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนผู้สอน (ครู/อาจารย์)
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด

Data source cannot be displayed.
จำนวนผู้สอน (ครู/อาจารย์)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b6fbe54e-11ea-4768-a73b-44013ec301e0
Groups การศึกษา
Tags ครู ฉะเชิงเทรา บุคลากรที่ทำหน้าที่สอน ผู้สอน อาจารย์
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) คน
  Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ ตำแหน่ง และวิทยฐานะ
  Last update dataset : October 12, 2022  
  json
  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ และระดับการศึกษา
  Last update dataset : October 12, 2022  
  json
  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ ช่วงอายุ เพศ และระดับการศึกษา
  Last update dataset : October 12, 2022  
  json