อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนกับจำนวนประชากรวัยเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Data source cannot be displayed.
อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ca142d9c-7436-48ac-94a4-a09650d8f7c8
Groups การศึกษา
Tags ฉะเชิงเทรา ประชากรวัยเรียน ผู้เรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
  Last update dataset : September 12, 2023  
  xlsx csv
  จำนวนประชากร วัยเด็ก ข้อมูลกรมการปกครอง
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx
  จำนวนประชากร วัยสูงอายุ ข้อมูลกรมการปกครอง
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx