อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนกับจำนวนห้องเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน

Data source cannot be displayed.
อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 3a56c2e8-9596-42aa-a462-115dd24d844d
Groups การศึกษา
Tags ฉะเชิงเทรา นักเรียน ห้องเรียน อัตราส่วน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  EEC : ข้อมูลจำนวนประชากร ปีพ.ศ. 2563 จำแนกตามลักษณะการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , เขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น ,...
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx csv
  รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทยเทียบกับรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในจังหวัดชลบุรี
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx
  จำนวนผู้เยี่ยมเยือนไทยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในจังหวัดชลบุรี
  Last update dataset : June 4, 2023  
  xlsx