นักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์

Data source cannot be displayed.
นักท่องเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 0e5424a2-5c34-4399-ad42-c887c2ed4d7a
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags นักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date November 17, 2021
Maintain date September 8, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สวนพฤกษศาสตร์
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
สวนพฤกษศาสตร์
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
Last update dataset : April 12, 2024  
xls