นักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

จำนวนนักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ

Data source cannot be displayed.
นักท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 4438cfe1-f0fa-4831-bfdd-17199b9aba26
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags นักท่องเที่ยว สวนรุกขชาติ
Visibility Public
Dataset create date November 17, 2021
Maintain date September 8, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
Contact Email forestbotany1477@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สวนรุกขชาติ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
  Last update dataset : November 15, 2023  
  pdf csv xls
  จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
  Last update dataset : November 12, 2023  
  pdf xlsx
  รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
  Last update dataset : November 12, 2023  
  xls