จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดระยอง
facebook   twiter

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

Data source cannot be displayed.
จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2879831a-bee8-43d4-9237-4cdf6b06ef87
Tags ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว อุบัติเหตุ
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เบอร์โทรศัพท์ 0-3865-1669
Contact Email tpd205@hotmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Last updated date 2023-12-31
Data release calendar 2023-12-31
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) จำนวนครั้ง
  Official Statistics No
  High Value Dataset No Show
  Related
  ชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ตามภารกิจส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติ...
  Last update dataset : May 15, 2024  
  url
  ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในวนอุทยาน จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าวนอุทยาน
  Last update dataset : May 15, 2024  
  xlsx csv
  การเดินทางข้ามจังหวัด/ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในที่นี้ หมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยประจำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว...
  Last update dataset : May 12, 2024  
  csv