แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
facebook   twiter

แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

Data source cannot be displayed.
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 23dd60f1-3890-4c21-9c75-c2f510b31650
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags แผนการดำเนินการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายละเอียดการดำเนินงาน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email tradeservices@moc.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://www.ops3.moc.go.th/thtrade/table_present.htm
Data Language ไทย
Created date 2010-06-18
Last updated date 2023-08-25
High Value Dataset Show
Related
แผนการดำเนินงานประจำปี
Last update dataset : June 30, 2023  
api