เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดม่วง) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดม่วง)
Rating
Organizations : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter
  1. รายงานภาวะเศรษฐกิจ
  2. รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ
  3. ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  4. รัฐวิสาหกิจ
  5. องค์การมหาชน
  6. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
Data source cannot be displayed.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดม่วง)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 86f9ecd4-929d-4094-846f-1f368e9c0799
Tags การคลัง ภาวะเศรษฐกิจ เล่มคาดม่วง เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
Contact Person กองนโยบายงบประมาณ
Contact Email policy_act@bb.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL http://bbstore.bb.go.th/cms/1603783192_4655.pdf
Data Language ไทย
Created date 2020-10-27
Last updated date 2020-10-29
High Value Dataset No Show
Related
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : May 12, 2023  
xls
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
Last update dataset : May 12, 2023  
csv xlsx
"วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
Last update dataset : October 12, 2022