งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์

Data source cannot be displayed.
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e02df0b6-245e-4c84-be62-cf7ed9cbb612
Tags ต่อยอด นวัตกรรม วิจัย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date August 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
Contact Email saraban_chachoengsao@opsmoac.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงพันธุ์ทวายเดือนเก้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2023-02-15
Data release calendar 2023-03-02
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2561
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) เรื่อง
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านหมอกและควัน
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง
Last update dataset : May 14, 2024  
csv