สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง

Data source cannot be displayed.
สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key ab6faf2e-a4a2-4373-b5a3-9671bfdf1693
Tags ความคืบหน้าโครงการ ทางคู่ ทางสายใหม่ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า ระบบราง สถานะก่อสร้าง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Contact Email me@drt.go.th
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง (การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
   Last update dataset : June 4, 2023  
   csv xlsx url
   แบบฟอร์มสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง
   Last update dataset : June 4, 2023  
   docx
   แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
   Last update dataset : June 4, 2023  
   pdf