ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key afac970f-ebc6-4d2b-93f5-02d130753cf7
Tags ความคืบหน้าโครงการ ทางคู่ ทางสายใหม่ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า ระบบราง สถานะก่อสร้าง
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date May 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Contact Email me@drt.go.th
Objective ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการระบบราง (การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
  Last update dataset : May 12, 2023  
  csv xlsx url
  ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ
  Last update dataset : May 12, 2023  
  csv xlsx
  สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง
  Last update dataset : May 12, 2023  
  xlsx