ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนประชากร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9cf5e991-435b-45ef-9cdc-5e0d65c214e0
Tags จำนวนประชากร
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายยุทธนา คู่บุญธรรม
Contact Email tabienbangkhen@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval เดือน
Geo Coverage อำเภอ
Data Source ระบบงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
Data Format
  • Database
  • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่จำกัด
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language ไทย
Created date 2022-01-04
Last updated date 2022-03-10
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json